top of page
Business Growth

Om oss

Vårt mål: Att öka allmänhetens medvetenhet om frågor, problem, möjligheter och lösningar relaterade till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Vår åtgärd : Vi tillhandahåller icke-formella och interkulturella lärandeupplevelser för att förbättra hållbar utveckling och uppmuntra unga människor att bli aktiva och transformerande agenter för sina samhällen.

Vår vision: Att stödja initiativ som främjar miljöomställningsprocessen inom EU, genom social integration, åtgärder för hållbarhet och stärkande av ungdomar.

Vår berättelse

IRIS Sustainable Development är en organisation som grundades 2020 i Stockholm, Sverige av människor som delar en gemensam vision; att främja och öka medvetenheten om hållbart tänkande och sätt att leva. Specifikt tror IRIS medlemmar på kopplingen mellan ekonomiskt välbefinnande, social integration och miljömässig hållbarhet.


Av den anledningen kom organisationens grundare överens om namnet "IRIS" och trodde på värderingarna och idéerna bakom det. Enligt den antika grekiska mytologin var Iris en gudinna som fungerade som både en personifiering av regnbågen och en gudomlig budbärare av gudarna. Särskilt Iris lämnade bakom sig regnbågen som symboliserar hoppet, efter stormen och de bättre dagarna som är på väg att komma. För IRIS Sustainable Developments team kapslar namnet in deras engagemang för ett gemensamt mål: att inspirera och motivera människor att bli ett kugghjul i förändringen, i syfte att skapa en bättre och mer hållbar framtid.

Image by Steve Johnson
About Us: About Us

Vad vi gör

  • Vi publicerar FN:s 2030-agenda och dess SDGs med fokus på åtta (8) specifika mål, som syftar till att öka miljömedvetenheten i samhället, tillsammans med skydd av mänskliga rättigheter och social integration.

  • Vi främjar samhällsmedvetandeåtgärder i miljöfrågor, som syftar till att bekämpa klimatförändringar och effektivt hantera naturresurser, genom gruppaktiviteter både utomhus och inomhus.

  • Vi ökar medvetenheten om samhällets aktiva deltagande i främjandet av jämlikhet och värdighet, samt uppmuntrar praktiken att volontärarbeta genom spridning av åtgärder och resultat genom digitala medier.

  • Vi främjar öppnandet av samhället för inkluderande aktiviteter relaterade till ständiga framsteg och livslångt lärande, utrotning av hunger och  matavfall.

Mål för hållbar utveckling (SDG)

"Målen för hållbar utveckling är planen för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla. De tar upp de globala utmaningar vi står inför, inklusive de som är relaterade till fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar, miljöförstöring, fred och rättvisa. De 17 målen är alla sammankopplade, och för att inte lämna någon bakom sig är det viktigt att vi uppnår dem alla till 2030.”

IRIS stöder aktivt åtta SDGs

sdg-goal-6-icon-500x500.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-07.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-11.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-12.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-13.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-14.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-15.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-17.png

The work of IRIS Sustainable Development is based on four pillars:

  1. Sustainable Development Research

  2. Sustainable Development Monitoring

  3. Sustainable Development Advocacy

  4. Sustainable Development Education

bottom of page