top of page

Agera ansvarig

Detta program syftar till att:

-Höja  unga människors intresse för hållbarhet;  miljömässig hållbarhet och cirkulär ekonomi, miljövänligt och etiskt mode, matsvinn och ansvarsfull matkonsumtion

-Främja  partnerskap och samarbete mellan icke-statliga organisationer som är involverade i att främja värdet av hållbarhet på europeisk nivå och inom ramen för Erasmus+

-Höja  medvetenhet om Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling (SDG)

Agera ansvariga projekt

landstrips.jpg

Aten grön guide

dont-be-a-word-bore-to-talk.jpg

Digitala samtal

Regionala åtgärder

Zero Waste Guide

3-1536x1152.jpeg
bottom of page