top of page

Innerstad Ytterliv

Detta program syftar till att:

-Förbättra nyckelkompetenser och färdigheter hos deltagarna, som kan användas för att positivt påverka deras samhällen på lokal nivå och deras yrkesliv

- Främja icke-formell utbildning och informell rörlighet i lärande, livslångt lärande

-Ta i bruk kreativitet och innovation.

Inner City Outer Life Projects

Palette

Rapporter om miljöångest

Image by Jeremy Yap

Sessioner för eliminering av ångest

Ungdomslabb

Handmade Shells

Webinar-serien

Theater Lights
bottom of page