top of page
IMG_2996_edited.jpg

Rapporter om miljöångest

Syftet med denna åtgärd är att:
• skapa en internationell  översikt över eko-ångestnivåer med mer än 60 000 deltagare i 20 länder
• bidra till den växande kunskapsmassan kring hur klimatkrisen påverkar mental hälsa identifiera möjlig differentiering på eko-ångestdeterminanter
• öka medvetenheten om klimatkrisens inverkan på mental hälsa

bottom of page